Vi arbejder med flere spor i projektet, hvor også politisk indflydelse spiller en stor rolle. De 4 overordnede temaer er:

  • Ridesporsfrivillige 
  • Oprettelse af ridelaug
  • Dialog med offentlige myndigheder
  • Udvikling af et kortværktøj der viser hvor allerede eksisterende rideruter og spor findes – og ikke mindst hvor nye kan indtegnes.

Men vi arbejder også med mange andre emner som høringssvar, ERFA-gruppe for offentligt ansatte, ERFA-gruppe vedr. rewilding med mere. 

Vi vil i projektet synliggøre for enhver, hvor man kan få gode rideoplevelser i naturen. De ruter der kendes fra “ud i naturen” og fra “friluftsguiden” kan du se via linket på forsiden. 

Folder Ridespor-Danmark

HØRINGSSVAR

DEBAT